1. होम
  2. शेळीपालन

Tag: शेळीपालन

जोडधंदा
शेळीपालनात निरीक्षणाचे महत्व

शेळीपालनात निरीक्षणाचे महत्व

कृषिकिंग : शेळीपालनात व्यवस्थापनासोबतच निरीक्षण करणे आवश्यक आहे त्यामुळे आपल्या अनुभवात भर पडते. शेळ्यांजवळ थोडा वेळ जरी घालवला तरी त्या जवळ येतात, त्यांचे पाठीवरून, मानेवरून हात फिरवल्यास त्यांचे शरीरस्वास्थ्य ओळखू येतात. शेळी जेवढी जादा वेळ…

जोडधंदा
बंदिस्त शेळीपालनाचे फायदे

बंदिस्त शेळीपालनाचे फायदे

कृषिकिंग : शेळीपालन व्यवसाय व्यावसायिक स्वरुपात आणण्यासाठी बंदिस्त शेळीपालनाचे महत्व समजून घेणे गरजेचे आहे कारण बंदिस्त शेळीपालन होऊच शकत नाही असा बऱ्याच लोकांचा गैसमज आहे. बंदिस्त शेळीपालनाचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत. १) शेळी हा प्राणी काटक…

जोडधंदा
शेळ्यांचा गोठा कसा असावा ?

शेळ्यांचा गोठा कसा असावा ?

कृषिकिंग : बरेचदा शेळ्यांचा गोठ्याचा तळ मातीचा, मुरमाचा, रेतीचा असावा यावरच भर दिलेला आहे. परंतु एखादी शेळी रोगट असल्यास तिच्या रोगट मलमुत्रातून जंतू बाहेर फेकले जातात व नंतर त्यांची जोमाने वाढ होते. यामुळे करडांमध्ये मरतुकीचे…