कृषिकिंगच्या शेतकरी एसएम्एस सेवेत आपले स्वागत !

कृषिकिंगद्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रातील तसेच महाराष्ट्राबाहेरील जवळजवळ २५ लाखाहून अधिक शेतकरी जोडले गेले आहेत.एसएम्एस वापरकर्त्यांना मराठी, इंग्रजी आणि व्हरन्यॅक्युलर मराठी मध्ये एसएम्एस पाठवले जातात.

mobile-green