भारताने स्विकारलेले विविध पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय करार-

कृषिकिंग: भारताने स्विकारलेले विविध पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय करार
१) रामसर करार : वर्ष – १९७१
* दलदली प्रदेशाचे पान पक्ष्यांचा प्रमुख अधिवास म्हणून संवर्धन व धोरणी वापर
   अमलात येण्याचे वर्ष – १९७५
   भारताने मान्य केला – १९८२
२) CITES : वर्ष – १९७३
* संकटग्रस्त प्राणी व वनस्पतींमधील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियंत्रण
  अमलात येण्याचे वर्ष – १९७६
   भारताने मान्य केला – १९८०
३) बोन करार : वर्ष -१९७९
* स्थलांतर करणाऱ्या वन्य प्राण्यांचे व त्यांच्या अधिवासाचे संवर्धन व व्यवस्थापन
  अमलात येण्याचे वर्ष – १९८३
  भारताने मान्य केला -१९८३
४) व्हिएन्ना करार : वर्ष – १९८५
* ओझोन थर संरक्षण
 अमलात येण्याचे वर्ष – १९८८
 भारताने मान्य केला – १९९१
५) बँसेल करार : वर्ष – १९८९
* हानिकारक त्याज पदार्थांची सीमापार होणारी हालचाल व विल्हेवाट
   अमलात येण्याचे वर्ष – १९९२
   भारताने मान्य केला – १९९०
६) UNFCCC : वर्ष – १९९२
* हवामान बदल रोखणे
   अमलात येण्याचे वर्ष – १९९४
   भारताने मान्य केला – १९९३
७) UNFCCC अंतर्गत क्योटो करार: वर्ष – १९९७
* हरितवायू उत्सर्जनात घट
   अमलात येण्याचे वर्ष – २००५
   भारताने मान्य केला – २००२
८) CBD जैवविविधता करार : वर्ष -१९९२
* जैवविविधता व जैविक संसाधनांचे संवर्धन व व्यवस्थापन
   अमलात येण्याचे वर्ष – १९९३
    भारताने मान्य वर्ष – १९९४
९) CBD अंतर्गत कार्टाजेना प्रोटोकॉल : वर्ष – २०००
* जनुकीय संशोधित जीवांच्या सीमापार होणाऱ्या जैवसुरक्षाहालचालींवर , हाताळणीवर व वापरावर नियंत्रण
   अमलात येण्याचे वर्ष – २००३
   भारताने मान्य केला – २००३
१०) वाळवंटीकरणाविरूद्ध संघर्षासाठी संयुक्त राष्ट्राचाकरार : वर्ष – १९९४
* वाळवंटीकरणाविरूद्ध संघर्ष व दुष्काळ ( विशेषतः आफ्रिकेत ) निवारण
   अमलात येण्याचे वर्ष – १९९६
   भारताने मान्य केला – १९९६
११) रोटरडँम करार : वर्ष – १९९८
* हानिकारक रसायनांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात पूर्वसुचित मान्यतेची पद्धत अमलात आणणे व त्यातून पर्यावरणाचे व मानवी आरोग्याचे संरक्षण करणे .
   अमलात येण्याचे वर्ष – २००४
   भारताने मान्य केला – २००५
१२) स्टॉकहोम करार :वर्ष – २००१
  अ) मानवी आरोग्य व पर्यावरणांचे टिकून राहणाऱ्या सेंद्रिय प्रदुषकांपासून संरक्षण .
ब) एंडोसल्फान बंदी संबंधित करार
       अमलात येण्याचे वर्ष – २००४
       भारताने मान्य केला – २००६

krushikingadmin

Read Previous

कोंबड्यांना लसीकरण करताना घ्यायची काळजी

Read Next

आजचे अंड्याचे दर- रु/शेकडा