GR_ सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषीविषयक व यंत्रमागविषयक प्रशुल्क कमी करण्यासाठी वीज वितरण व पारेषण परवाना धारकांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबत.

कृषिकिंग: सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषीविषयक व यंत्रमागाविषयी प्रशुल्क कमी करण्यासाठी वीज वितरण व पारेषण परवाना धारकांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबत.

स्रोत: उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन.

pdf9jul18

Read Previous

आंध्र प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांवर खैरात

Read Next

कृषीदिंडी- देवावरी भार