1. होम
  2. कृषितज्ञ सल्ला

विभाग: कृषितज्ञ सल्ला

कृषितज्ञ सल्ला
वेलवर्गीय भाजीपाला पिकांचे व्यवस्थापन आणि काढणी

वेलवर्गीय भाजीपाला पिकांचे व्यवस्थापन आणि काढणी

कृषिकिंग: वेलवर्गीय वर्गात मोडणा-या काकडी, दुधी भोपळा, कारली, शिरी दोडका, चोपडा दोडका इत्यादी पिकांची लागवड होऊन किमान 60 दिवस झालेले असावे. म्हणून अशा पिकास हेक्टरी 25 किलो उर्वरीत नत्राचा हप्ता बांगडी पध्दतीने दयावा. मंडप पध्दतीत…

कृषितज्ञ सल्ला
लिंबूवर्गीय पीक सल्ला: रसशोषक पतंग नियंत्रण उपाय

लिंबूवर्गीय पीक सल्ला: रसशोषक पतंग नियंत्रण उपाय

कृषिकिंग: या महिन्यात आंबिया बहारातील फळावर संत्रा रसशोषण करणारा पतंग व त्यामुळे होणारी फळगळ याचा उपद्रव संभवतो याकरिता गुळवेल, वासनवेल व चांदवेल इ. तणाचा नायनाट करावा. प्रकाश सापळ्याचा वापर करावा. (सायंकाळी 7 ते 11 दरम्यान)…

कृषितज्ञ सल्ला
द्राक्ष सल्ला: काडी परिपक्वतेसाठी योग्य ती काळजी घ्या

द्राक्ष सल्ला: काडी परिपक्वतेसाठी योग्य ती काळजी घ्या

कृषिकिंग: द्राक्षबागेतील सध्याची परिस्थिती पाहता लक्षात येईल की जुन्या बागेत आता काडीच्या परिपक्वतेचा कालावधी सुरू असून पाऊस सुद्धा तितक्याच प्रमाणात असतो. अशा परिस्थितीमध्ये खालील गोष्टींची काळजी घ्यावी. काडीच्या परिपक्वतेकरिता बागेत कोरडे वातावरण आवश्यक असते. या…

कृषितज्ञ सल्ला
ऊस सल्ला: आडसाली उसाला खताची दुसरी मात्रा द्या

ऊस सल्ला: आडसाली उसाला खताची दुसरी मात्रा द्या

कृषिकिंग: सहा ते आठ आठवडे वयाच्या आडसाली ऊस लागणीसाठी को.86032 जातीसाठी शिफारशीत (500:200:200 किलो नत्र, स्फुरद, पालाश) खतमात्रेच्या 40 टक्के नत्र खताची दुसरी मात्रा देण्यासाठी 435 किलो युरिया (200 किलो नत्र) तर इतर जातीसाठी शिफारशीत…

कृषितज्ञ सल्ला
कापूस सल्ला: डवरणी करून पाणी जमिनीत मुरवा

कापूस सल्ला: डवरणी करून पाणी जमिनीत मुरवा

कृषिकिंग: कपाशीच्या पिकामध्ये वारंवार डवरणी करून पीक तणविरहीत व जमीन भुसभुशीत ठेवा दर दोन ओळीत डव-याचे जानकुळास नारळ काथ्या दोरी बांधून स-या काढाव्यात यामुळे पावसाचे पाणी जागेवरच मुरेल तसेच जास्त पाऊस झाल्यास ते या चरावाटे…

कृषितज्ञ सल्ला
कांदा सल्ला: काळा करपा रोगास प्रतिबंध करा

कांदा सल्ला: काळा करपा रोगास प्रतिबंध करा

कृषिकिंग: खरीप कांद्याच्या उभ्या पिकात सतत पाऊस पडत राहिल्यास काळा करपा या रोगाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून अतिरिक्त पाण्याचा योग्य रितीने निचरा करावा. नत्र खताचा पहिला हप्ता 25 किलो प्रति हेक्टर पुनर्लागणीनंतर 30 दिवसांनी व…

कृषितज्ञ सल्ला
कापूस सल्ला: नत्राचा तिसरा हप्ता देऊन कीडनियंत्रक उपाय करा

कापूस सल्ला: नत्राचा तिसरा हप्ता देऊन कीडनियंत्रक उपाय करा

कृषिकिंग: कापूस पिकात एक तास आड सरी काढावी जेणेकरून जास्तीच्या पाण्याचा निचरा होईल, कोरडवाहू कपाशीसाठी हेक्टरी ७८ किलो व बागायतीसाठी १३० किलो नत्राचा तिसरा हप्ता युरीयामधून द्यावा. पिकावरील रसशोषण करणाऱ्या तसेच फुलकिडीच्या नियंत्रणासाठी फिप्रोनील ५…

कृषितज्ञ सल्ला
मूग पीक: भुरी रोग व मावा कीड नियंत्रण

मूग पीक: भुरी रोग व मावा कीड नियंत्रण

कृषिकिंग: मूग पिकावरील भुरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी ८० टक्के गंधक २० ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. पीक काढणीस आले असल्यास शेंगा तोडणी करून पाळी घालावी. मावा किडीच्या नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३० ईसी १० मिली…

कृषितज्ञ सल्ला
तूर पीक सल्ला: पाने गुंडाळणारी अळी नियंत्रण उपाय

तूर पीक सल्ला: पाने गुंडाळणारी अळी नियंत्रण उपाय

कृषिकिंग: तूर पीक ५५ ते ६० दिवसांचे झाले असल्यास शेंडे खुडणी करावी. पिकावरील पाने गुंडाळणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी प्रादुर्भावग्रस्त भाग काढून नष्ट करावा. तसेच पिकावर ५ टक्के निंबोळी अर्काची फवारणी करावी. –कृषी हवामानशास्त्र विभाग, वसंतराव नाईक…

कृषितज्ञ सल्ला
लिंबूवर्गीय पीक सल्ला: कीड व रोग नियंत्रण उपाय

लिंबूवर्गीय पीक सल्ला: कीड व रोग नियंत्रण उपाय

कृषिकिंग: कागदी लिंबावर खैरया रोगाकरिता कॉपर ऑक्सीक्लोराईड 0.3 टक्के (30 ग्रॅम) + स्ट्रेप्टोसायक्लीन 100 पीपीएम (1 ग्रॅम) प्रती दहा लीटर पाण्यात टाकून फवारणी करावी. फळातील रस शोषण करणाऱ्या पुढील किडींचा प्रकोप टाळण्याकरिता बागेच्या भोवताल गुळवेल,…