1. होम
  2. कृषितज्ञ सल्ला

विभाग: कृषितज्ञ सल्ला

कृषितज्ञ सल्ला
द्राक्ष सल्ला: काडी परिपक्वतेसाठी पोटॅशची फवारणी

द्राक्ष सल्ला: काडी परिपक्वतेसाठी पोटॅशची फवारणी

कृषिकिंग: द्राक्ष बागेत काडी परिपक्वतेसाठी पोटॅशची (0:0:50) 4-5 ग्रॅम /लिटर पाणी याप्रमाणात वेलीवर फवारणी करावी. तसेच जमिनीतून 8-10 किलो/एकर प्रमाणे उपलब्ध करावी. -डॉ. आर. जी. सोमकुंवर, प्रमुख शास्त्रज्ञ, राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, मांजरी, पुणे.

कृषितज्ञ सल्ला
ऊस सल्ला: आडसाली उसात नांगे भरा व पूर्वहंगामी उसाची तयारी करा

ऊस सल्ला: आडसाली उसात नांगे भरा व पूर्वहंगामी उसाची तयारी करा

कृषिकिंग: आडसाली उसाची लागण केलेल्या क्षेत्रात उगवण विरळ झालेल्या ठिकाणी रोप लागण पद्धतीने वेळीच नांग्या भरून घ्याव्यात. पूर्वहंगामी ऊस लागणी करीता पूर्व मशागतीची कामे पूर्ण करा. मशागत केलेल्या क्षेत्रात हेक्टरी 25 टन शेणखत किंवा कंपोस्ट…

कृषितज्ञ सल्ला
कापूस सल्ला: आकस्मिक मर प्रतिबंधक उपाय

कापूस सल्ला: आकस्मिक मर प्रतिबंधक उपाय

कृषिकिंग: मागील काही वर्षा्ंचा पावसाचे एकंदर स्वरुप व प्रमाण पाहता आपल्या असे लक्षात येर्इल की एकदम एक ते दोन दिवसात अतिवृष्टि होते.अतिवृष्टि झालेल्या भागातील जमिनीवर बऱ्याच काळापर्यंत पाणी साचून राहिल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीत कपाशीची…

कृषितज्ञ सल्ला
कांदा सल्ला: सूक्ष्मअन्नद्रव्यांची फवारणी करून कीड व रोग नियंत्रण करावे

कांदा सल्ला: सूक्ष्मअन्नद्रव्यांची फवारणी करून कीड व रोग नियंत्रण करावे

कृषिकिंग: खरीप कांद्याच्या उभ्या पिकात फवारणीद्वारे सूक्ष्मद्रव्ये 5 मिली/लिटर या प्रमाणात पुनर्लागणीनंतर 45-60 आणि 75 दिवसांनी द्यावीत.नत्राच्या कमतरतेमुळे पाने पिवळी पडली असल्यास, युरियाची 10 ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात फवारणी करावी. फुलकिडे व पानांवरील रोग…

कृषितज्ञ सल्ला
वेलवर्गीय भाजीपाला पिकांचे व्यवस्थापन आणि काढणी

वेलवर्गीय भाजीपाला पिकांचे व्यवस्थापन आणि काढणी

कृषिकिंग: वेलवर्गीय वर्गात मोडणा-या काकडी, दुधी भोपळा, कारली, शिरी दोडका, चोपडा दोडका इत्यादी पिकांची लागवड होऊन किमान 60 दिवस झालेले असावे. म्हणून अशा पिकास हेक्टरी 25 किलो उर्वरीत नत्राचा हप्ता बांगडी पध्दतीने दयावा. मंडप पध्दतीत…

कृषितज्ञ सल्ला
लिंबूवर्गीय पीक सल्ला: रसशोषक पतंग नियंत्रण उपाय

लिंबूवर्गीय पीक सल्ला: रसशोषक पतंग नियंत्रण उपाय

कृषिकिंग: या महिन्यात आंबिया बहारातील फळावर संत्रा रसशोषण करणारा पतंग व त्यामुळे होणारी फळगळ याचा उपद्रव संभवतो याकरिता गुळवेल, वासनवेल व चांदवेल इ. तणाचा नायनाट करावा. प्रकाश सापळ्याचा वापर करावा. (सायंकाळी 7 ते 11 दरम्यान)…

कृषितज्ञ सल्ला
द्राक्ष सल्ला: काडी परिपक्वतेसाठी योग्य ती काळजी घ्या

द्राक्ष सल्ला: काडी परिपक्वतेसाठी योग्य ती काळजी घ्या

कृषिकिंग: द्राक्षबागेतील सध्याची परिस्थिती पाहता लक्षात येईल की जुन्या बागेत आता काडीच्या परिपक्वतेचा कालावधी सुरू असून पाऊस सुद्धा तितक्याच प्रमाणात असतो. अशा परिस्थितीमध्ये खालील गोष्टींची काळजी घ्यावी. काडीच्या परिपक्वतेकरिता बागेत कोरडे वातावरण आवश्यक असते. या…

कृषितज्ञ सल्ला
ऊस सल्ला: आडसाली उसाला खताची दुसरी मात्रा द्या

ऊस सल्ला: आडसाली उसाला खताची दुसरी मात्रा द्या

कृषिकिंग: सहा ते आठ आठवडे वयाच्या आडसाली ऊस लागणीसाठी को.86032 जातीसाठी शिफारशीत (500:200:200 किलो नत्र, स्फुरद, पालाश) खतमात्रेच्या 40 टक्के नत्र खताची दुसरी मात्रा देण्यासाठी 435 किलो युरिया (200 किलो नत्र) तर इतर जातीसाठी शिफारशीत…

कृषितज्ञ सल्ला
कापूस सल्ला: डवरणी करून पाणी जमिनीत मुरवा

कापूस सल्ला: डवरणी करून पाणी जमिनीत मुरवा

कृषिकिंग: कपाशीच्या पिकामध्ये वारंवार डवरणी करून पीक तणविरहीत व जमीन भुसभुशीत ठेवा दर दोन ओळीत डव-याचे जानकुळास नारळ काथ्या दोरी बांधून स-या काढाव्यात यामुळे पावसाचे पाणी जागेवरच मुरेल तसेच जास्त पाऊस झाल्यास ते या चरावाटे…

कृषितज्ञ सल्ला
कांदा सल्ला: काळा करपा रोगास प्रतिबंध करा

कांदा सल्ला: काळा करपा रोगास प्रतिबंध करा

कृषिकिंग: खरीप कांद्याच्या उभ्या पिकात सतत पाऊस पडत राहिल्यास काळा करपा या रोगाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून अतिरिक्त पाण्याचा योग्य रितीने निचरा करावा. नत्र खताचा पहिला हप्ता 25 किलो प्रति हेक्टर पुनर्लागणीनंतर 30 दिवसांनी व…