बाजारभाव : हळद (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH मुंबई हळद (इतर) 2020-01-21 8000 13000 10000 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2020-01-18 8000 13000 10000 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2020-01-17 8000 13000 10000 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2020-01-15 8000 13000 10000 Quintal
MH ज्वाला-बाजारा हळद (इतर) 2020-01-13 5800 6000 5900 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2020-01-08 8000 13000 10000 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2020-01-07 8000 13000 10000 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2020-01-06 8000 13000 10000 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2020-01-04 8000 13000 10000 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2020-01-01 8000 13000 10000 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-12-21 8000 13000 10000 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-12-19 8000 13000 10000 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-12-18 8000 13000 10000 Quintal
MH भोकर हळद (इतर) 2019-12-10 3006 3006 3006 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-12-04 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-11-30 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-11-28 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-11-27 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-11-17 10000 16000 13500 Quintal
MH भोकर हळद (इतर) 2019-11-17 3105 3105 3105 Quintal
MH सांगली हळद (राजापुरी) 2019-11-17 6000 7200 6600 Quintal
MH भोकर हळद (इतर) 2019-11-16 3105 3105 3105 Quintal
MH सांगली हळद (राजापुरी) 2019-11-16 6000 7200 6600 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-11-16 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-11-15 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-11-11 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-11-10 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-11-09 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-11-08 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-11-07 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-10-24 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-10-23 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-10-19 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-10-18 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-10-16 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-10-15 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-10-05 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-10-04 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-09-17 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-09-11 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-09-04 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-08-31 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-08-29 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-08-28 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-08-21 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-08-20 10000 16000 13500 Quintal
MH रिसोड हळद (इतर) 2019-08-09 6000 6200 6100 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-08-07 10000 16000 13500 Quintal
MH मोर्शी हळद (इतर) 2019-08-06 2500 3600 2690 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-08-01 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-07-30 10000 16000 13500 Quintal
MH मोर्शी हळद (इतर) 2019-07-23 2500 3000 2800 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-07-23 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-07-17 10000 16000 13500 Quintal
MH सेनगांव हळद (इतर) 2019-07-11 5300 5675 5500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-07-10 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-07-06 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-06-27 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-06-21 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-06-18 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-06-15 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-06-14 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-06-13 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-06-07 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-06-06 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-06-03 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-05-31 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-05-29 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-05-28 10000 16000 13500 Quintal
MH सेनगांव हळद (इतर) 2019-05-16 5800 6500 6000 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-05-16 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-05-15 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-05-14 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-05-13 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-05-09 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-05-08 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-05-03 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-05-02 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-04-25 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-04-12 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-04-11 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-04-10 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-04-05 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-04-04 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-04-02 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-04-01 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-03-30 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-03-27 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-03-19 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-03-15 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-03-14 10000 16000 13500 Quintal
MH सांगली हळद (राजापुरी) 2019-03-12 6000 14700 10350 Quintal
MH हिंगोली हळद (इतर) 2019-03-12 5850 6250 6050 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-03-06 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-02-26 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-02-21 10000 16000 13500 Quintal
MH रिसोड हळद (इतर) 2019-02-15 6100 6300 6200 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-02-12 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-02-11 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हळद (इतर) 2019-02-08 10000 16000 13500 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : हळद

सोयाबीन, चणाच्या वायदे बाजारत घट तर हळदीच्या वायदे बाजारात वाढ

सोयाबीन, चणाच्या वायदे बाजारत घट तर हळदीच्या वायदे बाजारात वाढ

कृषिकिंग : आज एनसीडिएक्समध्ये सोयाबीन आणि चण्याच्या वायदे बाजारात घट झालेली असून वायदा बाजार पुन्हा ४२०० ते ४३०० च्या दरम्यान स्थिर झालेला दिसत आहे. मध्यतंरी सोयाबीनच्या वायदे बाजार तसेच हजर बाजारात चांगली वाढ झालेली होती.…

अधिक वाचा
तूर आणि कापसाच्या मार्केट मध्ये वाढ तर मक्यामध्ये नरमाईचा कल

तूर आणि कापसाच्या मार्केट मध्ये वाढ तर मक्यामध्ये नरमाईचा कल

कृषिकिंग : आज महाराष्ट्रतील प्रमुख पिकाचे बाजारभाव पुढील प्रमाणे राहिले- महाराष्ट्रातील कांद्याच्या प्रमुख बाजारपेठेपैकी नगर मार्केटमध्ये आज कांद्याचे बाजारभाव १५०० ते ४८०० प्रति क्विंटल राहिले, सरासरी ३८०० चा कांद्याला भाव भेटला असून सोलापूर मार्केट मध्ये…

अधिक वाचा
नगरमध्ये कांदा १५०० ते ५००० रु/ क्विंटल

नगरमध्ये कांदा १५०० ते ५००० रु/ क्विंटल

कृषिकिंग : आज महाराष्ट्रतील प्रमुख पिकाचे बाजारभाव पुढील प्रमाणे राहिले- कांद्याच्या प्रमुख बाजारपेठेपैकी लासलगाव मार्केटमध्ये आज कांद्याचे बाजारभाव १५०० ते ३७०० प्रति क्विंटल दर राहिले, सरासरी ३४०० चा दर कांद्याला भेटला असून सोलापूर मार्केटमध्ये बाजारभाव…

अधिक वाचा
कांद्याचे दर सोमवारच्या तुलनेत वधारले

कांद्याचे दर सोमवारच्या तुलनेत वधारले

कृषिकिंग : आज महाराष्ट्रतील प्रमुख पिकाचे बाजारभाव पुढील प्रमाणे राहिले- उत्तर महाराष्ट्रातील कांद्याच्या प्रमुख बाजारपेठेपैकी लासलगाव मार्केटमध्ये आज कांद्याचे बाजारभाव १8०० ते ३८०० प्रति क्विंटल दर राहिले, सरासरी ३४०० चा दर कांद्याला भेटला असून कालच्या…

अधिक वाचा