बाजारभाव : टोमॅटो (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-10-18 2165 2500 2425 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-18 2000 3000 2800 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-10-18 2000 3000 2500 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-18 600 2800 1700 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-18 3000 3000 3000 Quintal
MH विटा टोमॅटो(इतर) 2019-10-18 1500 2000 1750 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-10-17 1500 2500 2000 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-17 1200 2500 1850 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-17 3200 3200 3200 Quintal
MH कल्याण टोमॅटो(इतर) 2019-10-17 1800 3400 2600 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-17 2000 3700 3500 Quintal
MH जळगाव टोमॅटो(इतर) 2019-10-17 2000 3000 2500 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-10-17 1755 2000 1865 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-17 2500 3000 2800 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-10-16 1000 2500 2000 Quintal
MH पुणे टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-16 700 3000 1500 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-16 3000 3000 3000 Quintal
MH रत्नागिरी टोमॅटो(इतर) 2019-10-16 3000 3500 3300 Quintal
MH श्रीरामपूर टोमॅटो(इतर) 2019-10-16 2000 4000 3000 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-10-16 2575 2800 2685 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-16 2500 3000 2800 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-10-15 1770 3000 1880 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-15 2000 3500 3000 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-15 3000 3000 3000 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-10-15 2000 3000 2500 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-15 1300 2000 1650 Quintal
MH रत्नागिरी टोमॅटो(इतर) 2019-10-15 1500 3200 2400 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-15 700 4000 3700 Quintal
MH कराड टोमॅटो(इतर) 2019-10-14 2500 2800 2800 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-14 2000 4000 3500 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-10-14 2500 3800 3000 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-14 3000 3200 3100 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-13 3000 3000 3000 Quintal
MH सातारा टोमॅटो(इतर) 2019-10-13 1500 2500 2000 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-10-12 2330 2600 2460 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-12 1200 2500 1850 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-12 2600 3300 2950 Quintal
MH पनवेल टोमॅटो(इतर) 2019-10-12 3200 3400 3300 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-10-12 2000 4000 3000 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-10-11 2565 2800 2735 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-11 1500 2500 2200 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-10-11 2500 3500 3000 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-11 2000 3300 3150 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-10-11 2500 4000 3500 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-11 2600 3000 2800 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-10-10 2245 2500 2375 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-10-10 2500 3500 3000 Quintal
MH पुणे टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-10 1200 3000 1500 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-10 1200 2500 1850 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-10 3200 3500 3350 Quintal
MH सातारा टोमॅटो(इतर) 2019-10-10 2000 3000 2500 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-10 2500 3700 3600 Quintal
MH श्रीरामपूर टोमॅटो(इतर) 2019-10-09 2000 3000 2550 Quintal
MH चंद्रपूर टोमॅटो(इतर) 2019-10-09 1000 2000 1500 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-10-09 2195 2300 2215 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-09 600 1400 1100 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-10-09 2500 3500 3000 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-09 2000 2700 2350 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-09 3000 3200 3100 Quintal
MH रत्नागिरी टोमॅटो(इतर) 2019-10-09 2500 3700 3000 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-09 2500 4000 3750 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-08 1600 3200 2400 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-08 2700 3200 2950 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-07 1500 2500 2200 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-07 1000 2200 1600 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-07 2000 2000 2000 Quintal
MH सातारा टोमॅटो(इतर) 2019-10-07 1500 2500 2000 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-07 1500 3000 2750 Quintal
MH राहाता टोमॅटो(इतर) 2019-10-06 1300 3800 2500 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-06 2500 3500 3000 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-05 2500 3000 2800 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-05 1000 1600 1300 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-10-05 2825 3200 3115 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-05 2000 2000 2000 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-05 1500 2500 2250 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-10-04 2545 3000 2875 Quintal
MH नागपूर टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-04 1200 1600 1500 Quintal
MH नागपूर टोमॅटो(इतर) 2019-10-04 1200 1600 1500 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-10-04 1000 2500 1750 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-04 800 1400 1100 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-04 1500 2500 2250 Quintal
MH पुणे टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-03 800 1600 1000 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-03 1500 2800 2500 Quintal
MH कल्याण टोमॅटो(इतर) 2019-10-03 1800 2400 2100 Quintal
MH श्रीरामपूर टोमॅटो(इतर) 2019-10-03 1000 2000 1550 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-10-03 2345 2600 2455 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-03 2000 3000 2800 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-10-03 1000 2000 1600 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-10-02 1000 1800 1400 Quintal
MH पुणे टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-02 700 1600 1000 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-02 500 1600 1050 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-02 1200 2000 1600 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-02 1000 2700 2000 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-10-01 895 1200 1050 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-01 600 2000 1300 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-10-01 1700 1700 1700 Quintal
MH पलस टोमॅटो(इतर) 2019-10-01 1500 2500 2000 Quintal
MH कल्याण टोमॅटो(इतर) 2019-10-01 2000 2500 2250 Quintal
MH श्रीरामपूर टोमॅटो(इतर) 2019-09-30 1000 2000 1550 Quintal
MH जळगाव टोमॅटो(इतर) 2019-09-30 700 2500 1600 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : टोमॅटो

अद्याप संभंधित बातम्या नाहीत!