बाजारभाव : टोमॅटो (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH श्रीरामपूर टोमॅटो(इतर) 2019-08-23 2000 4000 3000 Quintal
MH वडगावपेठ टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-23 1000 1500 1200 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-08-23 3915 4200 4055 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-23 1500 2000 1800 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-23 1000 2100 1550 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-23 3000 3000 3000 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-23 5000 7000 6700 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-08-23 1500 2200 2000 Quintal
MH श्रीरामपूर टोमॅटो(इतर) 2019-08-22 2500 3500 3000 Quintal
MH वडगावपेठ टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-22 400 1000 850 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-08-22 3230 3500 3360 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-22 3500 4000 3800 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-08-22 1000 2000 1500 Quintal
MH पुणे टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-22 800 1600 1300 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-22 1200 1600 1400 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-22 2000 3000 2500 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-08-22 1300 2200 2000 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-21 4000 4600 4500 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-21 1000 1800 1400 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-21 3000 3000 3000 Quintal
MH रत्नागिरी टोमॅटो(इतर) 2019-08-21 1500 2000 1800 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-21 500 1700 1500 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-08-21 1000 2000 1500 Quintal
MH कल्याण टोमॅटो(इतर) 2019-08-21 1200 4000 3600 Quintal
MH कल्याण टोमॅटो(इतर) 2019-08-20 1400 2000 1700 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-20 2000 2000 2000 Quintal
MH जळगाव टोमॅटो(इतर) 2019-08-20 1000 2000 1500 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-08-20 3235 3500 3345 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-20 1500 2400 2000 Quintal
MH पुणे टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-20 700 1600 1300 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-20 1100 1500 1300 Quintal
MH पलस टोमॅटो(इतर) 2019-08-20 1000 1500 1200 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-20 500 1500 1350 Quintal
MH पुणे टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-19 500 1200 1000 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-19 1500 3000 2250 Quintal
MH रत्नागिरी टोमॅटो(इतर) 2019-08-19 1500 2000 1800 Quintal
MH कराड टोमॅटो(इतर) 2019-08-19 500 1000 1000 Quintal
MH सातारा टोमॅटो(इतर) 2019-08-19 500 1000 750 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-19 500 1500 1250 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-08-19 2000 3000 2500 Quintal
MH पलस टोमॅटो(इतर) 2019-08-18 1000 1500 1200 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-18 1000 2000 1500 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-18 500 1700 1500 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-08-18 3345 3500 3415 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-08-17 3155 3500 3325 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-17 1000 1200 1100 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-17 2000 2000 2000 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-08-17 2000 3300 3000 Quintal
MH पंढरपूर टोमॅटो(इतर) 2019-08-17 200 1500 1000 Quintal
MH वडगावपेठ टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-16 100 1800 850 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-16 2500 3000 2800 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-16 3000 3000 3000 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-08-16 1000 2000 1500 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-16 1000 1300 1150 Quintal
MH रत्नागिरी टोमॅटो(इतर) 2019-08-16 1000 1500 1300 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-16 1500 2500 2250 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-08-16 2000 3300 3000 Quintal
MH पंढरपूर टोमॅटो(इतर) 2019-08-16 200 1600 1000 Quintal
MH राहाता टोमॅटो(इतर) 2019-08-15 800 2500 1800 Quintal
MH कोल्हापूर टोमॅटो(इतर) 2019-08-15 500 2500 1500 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-15 1800 3000 2400 Quintal
MH पंढरपूर टोमॅटो(इतर) 2019-08-15 200 1300 700 Quintal
MH पंढरपूर टोमॅटो(इतर) 2019-08-14 400 2000 1500 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-14 2000 3500 3000 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-14 1000 2000 1500 Quintal
MH श्रीरामपूर टोमॅटो(इतर) 2019-08-14 1500 2500 2000 Quintal
MH वडगावपेठ टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-14 500 1500 850 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-08-14 2895 3200 3045 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-08-14 1500 2500 2000 Quintal
MH पुणे टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-14 500 1500 1300 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-14 1300 1500 1400 Quintal
MH रत्नागिरी टोमॅटो(इतर) 2019-08-14 600 2000 1300 Quintal
MH सातारा टोमॅटो(इतर) 2019-08-14 1200 1800 1500 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-14 500 1000 850 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-08-14 2000 3400 3000 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-13 1500 3000 2600 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-08-13 1500 2500 2000 Quintal
MH राहाता टोमॅटो(इतर) 2019-08-13 2200 2900 2500 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-13 2500 3000 2750 Quintal
MH पुणे टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-13 600 1200 1000 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-13 600 1400 1000 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-13 500 1300 1250 Quintal
MH कोल्हापूर टोमॅटो(इतर) 2019-08-12 2000 4000 3000 Quintal
MH पुणे टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-12 700 1800 1600 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-12 2000 3000 2500 Quintal
MH राहाता टोमॅटो(इतर) 2019-08-11 2200 2700 2400 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-11 3000 3000 3000 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-08-10 3070 3300 3160 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-10 2000 4000 3600 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-10 1200 2000 1600 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-10 2000 2500 2250 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-08-10 2000 3500 3000 Quintal
MH श्रीरामपूर टोमॅटो(इतर) 2019-08-09 2500 3500 3000 Quintal
MH वडगावपेठ टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-09 1600 2500 2100 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-09 2000 4000 3500 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-09 1800 2000 1900 Quintal
MH रत्नागिरी टोमॅटो(इतर) 2019-08-09 1500 3000 2300 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-08-09 1000 2200 1650 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-08-09 2000 3000 2600 Quintal
MH कल्याण टोमॅटो(इतर) 2019-08-09 3000 5500 4250 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : टोमॅटो

अद्याप संभंधित बातम्या नाहीत!