बाजारभाव : टोमॅटो (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH पुणे टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-16 400 1200 800 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-16 600 1200 900 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-16 1200 1500 1350 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-16 500 1500 1250 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-12-16 1000 2200 1500 Quintal
MH राहाता टोमॅटो(इतर) 2019-12-15 800 1500 1200 Quintal
MH कोल्हापूर टोमॅटो(इतर) 2019-12-15 500 1500 1000 Quintal
MH पुणे टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-15 500 1200 800 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-15 1000 1500 1250 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-15 500 1500 1250 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-12-14 695 900 865 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-14 1000 1500 1400 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-14 700 1500 1100 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-14 800 1200 1000 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-12-14 1000 2000 1500 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-10 1000 1500 1250 Quintal
MH राहाता टोमॅटो(इतर) 2019-12-10 500 1000 800 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-12-10 575 900 845 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-10 600 1000 900 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-12-10 600 1000 800 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-10 800 1300 1050 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-10 400 1300 1000 Quintal
MH श्रीरामपूर टोमॅटो(इतर) 2019-12-09 1000 1500 1250 Quintal
MH पुणे टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-09 600 1200 1000 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-09 500 1000 750 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-09 1000 1500 1250 Quintal
MH सातारा टोमॅटो(इतर) 2019-12-09 600 1000 800 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-09 400 1200 1000 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-12-09 1500 2200 1800 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-08 1000 1500 1250 Quintal
MH सातारा टोमॅटो(इतर) 2019-12-08 600 1000 800 Quintal
MH श्रीरामपूर टोमॅटो(इतर) 2019-12-07 1000 2000 1550 Quintal
MH वडगावपेठ टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-07 1000 1500 1300 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-12-07 815 1000 925 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-07 1000 1500 1400 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-07 300 800 550 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-07 900 1000 950 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-07 500 1200 1000 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-12-07 1000 2000 1500 Quintal
MH पंढरपूर टोमॅटो(इतर) 2019-12-07 200 700 400 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-12-06 710 900 820 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-12-06 600 1200 900 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-06 1000 1500 1250 Quintal
MH पलस टोमॅटो(इतर) 2019-12-06 800 1200 1000 Quintal
MH फलटण टोमॅटो(इतर) 2019-12-06 800 1500 1000 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-06 500 1300 1200 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-12-06 1000 1700 1500 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-05 600 1400 1100 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-12-05 800 1200 1000 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-05 600 1200 900 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-05 1200 1500 1350 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-05 500 1500 1350 Quintal
MH सातारा टोमॅटो(इतर) 2019-12-04 800 1200 1000 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-04 500 1400 1200 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-12-04 1000 2000 1500 Quintal
MH श्रीरामपूर टोमॅटो(इतर) 2019-12-04 1000 2000 1550 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-12-04 710 900 820 Quintal
MH घोटी टोमॅटो(इतर) 2019-12-04 1800 1900 1850 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-12-04 800 1200 1000 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-04 600 1200 900 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-04 800 1500 1150 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-12-03 715 1000 885 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-03 800 1200 1000 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-03 1500 1500 1500 Quintal
MH सातारा टोमॅटो(इतर) 2019-12-03 800 1200 1000 Quintal
MH घोटी टोमॅटो(इतर) 2019-12-02 900 950 925 Quintal
MH पुणे टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-02 500 1200 800 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-02 1500 1500 1500 Quintal
MH सातारा टोमॅटो(इतर) 2019-12-02 800 1200 1000 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-02 400 1100 1000 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-12-02 1000 2200 1400 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-12-01 1200 1200 1200 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-11-30 1135 1400 1315 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-11-30 600 1400 1000 Quintal
MH कराड टोमॅटो(इतर) 2019-11-30 1000 1200 1200 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-11-30 1000 2000 1500 Quintal
MH वडगावपेठ टोमॅटो(स्थानिक) 2019-11-29 700 1500 850 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-11-29 915 1100 1025 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-11-29 1000 2000 1800 Quintal
MH घोटी टोमॅटो(इतर) 2019-11-29 900 1800 1350 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-11-29 600 2000 1300 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-11-29 1600 2000 1800 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-11-29 500 1300 1000 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-11-29 1200 2500 1500 Quintal
MH कल्याण टोमॅटो(इतर) 2019-11-29 600 1400 1000 Quintal
MH राहाता टोमॅटो(इतर) 2019-11-28 800 2100 1400 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-11-28 1330 1600 1480 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-11-28 1000 2000 1800 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-11-28 400 1500 950 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-11-28 900 1500 1200 Quintal
MH सातारा टोमॅटो(इतर) 2019-11-28 800 1200 1000 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-11-28 500 1400 1250 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-11-27 1000 2000 1600 Quintal
MH श्रीरामपूर टोमॅटो(इतर) 2019-11-27 1000 2000 1550 Quintal
MH वडगावपेठ टोमॅटो(स्थानिक) 2019-11-27 1000 2000 1300 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-11-27 1415 1600 1525 Quintal
MH पुणे टोमॅटो(स्थानिक) 2019-11-27 600 1300 1000 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-11-27 1000 1800 1400 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-11-27 1800 2000 1900 Quintal
MH सातारा टोमॅटो(इतर) 2019-11-27 800 1300 1050 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : टोमॅटो

टोमॅटोच्या बाजार भावात घट

टोमॅटोच्या बाजार भावात घट

कृषिकिंग : पुणे मार्केट यार्ड मध्ये गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत टोमॅटोची आवक वाढली असून टोमॅटो बाजारभावात घट आलेली आहे. टोमॅटोची सोमवारची आवक ५ ते ६ हजार केरटची आवक झाली असून बाजारभाव १०० ते २०० रुपये प्रति…

अधिक वाचा
टोमॅटो उत्पादनात २० टक्के घट, तरीही अपेक्षित बाजारभाव नाही

टोमॅटो उत्पादनात २० टक्के घट, तरीही अपेक्षित बाजारभाव नाही

कृषिकिंग : गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात टोमॅटो उत्पादनात २० टक्के घट झाली असल्याची माहिती कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीतून समोर येत आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये  ४,४३,२९० टन टोमॅटो भारतीय मार्केट मध्ये विकले गेले.…

अधिक वाचा
निर्याती अभावी टोमॅटोचे बाजारभाव कोसळले

निर्याती अभावी टोमॅटोचे बाजारभाव कोसळले

कृषिकिंग : भारत पाकिस्तानातील संघर्ष भारतातील शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरत असून आहे. या वर्षाच्या सुरवातीपासून भारत पाकिस्थान मधील व्यापार थंडावला असून भारतातून निर्यात होणारा टोमॅटो आणि इतर शेतीमालाची निर्यात पूर्णपणे बंद झाली आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना शेतीमालाचे…

अधिक वाचा
टोमॅटो बाजारात तेजीचे वारे

टोमॅटो बाजारात तेजीचे वारे

कृषिकिंग : महाराष्ट्रात चालू असलेल्या पावसामुळे मुंबई मार्केट मध्ये टोमॅटोची आवक कमी झाली आहे. त्यामुळे टोमॅटो चा भाव ३२-३६ रुपया पर्यंत गेला आहे. पश्चिम महारष्ट्रातील टोमॅटो उत्पादक असणाऱ्या नाशिक , पुणे , सातारा , सोलापुर,…

अधिक वाचा