बाजारभाव : टोमॅटो (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-16 500 1600 1450 Quintal
MH राहाता टोमॅटो(इतर) 2019-07-16 1500 2400 2000 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-07-16 2865 3300 3045 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-07-16 1500 2500 2000 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-16 1000 2000 1500 Quintal
MH रत्नागिरी टोमॅटो(इतर) 2019-07-16 1500 2250 1800 Quintal
MH कराड टोमॅटो(इतर) 2019-07-16 1000 1700 1700 Quintal
MH श्रीरामपूर टोमॅटो(इतर) 2019-07-15 1500 2500 2000 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-07-15 3270 3500 3340 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-15 5000 6000 5600 Quintal
MH रत्नागिरी टोमॅटो(इतर) 2019-07-15 1000 2000 1500 Quintal
MH कराड टोमॅटो(इतर) 2019-07-15 1000 1700 1700 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-07-15 2000 3500 3000 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-15 1500 2000 1750 Quintal
MH संगमनेर टोमॅटो(इतर) 2019-07-13 500 2000 1250 Quintal
MH श्रीरामपूर टोमॅटो(इतर) 2019-07-13 1500 2500 2000 Quintal
MH वडगावपेठ टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-13 500 1500 850 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-07-13 3315 3500 3425 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-13 2500 3000 2800 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-13 800 1500 1150 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-13 1000 2000 1500 Quintal
MH कराड टोमॅटो(इतर) 2019-07-13 700 1200 1200 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-07-13 1500 2500 2000 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-07-12 1500 3500 2500 Quintal
MH राहुरी टोमॅटो(इतर) 2019-07-12 500 3100 2185 Quintal
MH वडगावपेठ टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-12 700 1500 850 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-07-12 2770 3000 2860 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-07-12 800 1200 1000 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-12 800 1200 1000 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-12 1500 2500 2000 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-12 500 1600 1460 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-11 1500 3000 2300 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-07-11 800 1600 1100 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-11 600 1000 800 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-11 2000 2000 2000 Quintal
MH कराड टोमॅटो(इतर) 2019-07-11 1000 1200 1200 Quintal
MH संगमनेर टोमॅटो(इतर) 2019-07-11 400 3000 1750 Quintal
MH वडगावपेठ टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-11 500 1500 950 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-07-11 3270 3500 3380 Quintal
MH औरंगाबाद टोमॅटो(इतर) 2019-07-10 1200 2500 1850 Quintal
MH वडगावपेठ टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-10 1000 1500 1300 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-07-10 3310 3500 3420 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-10 2500 3000 2800 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-07-10 1000 1500 1250 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-10 600 1000 800 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-10 1000 2000 1500 Quintal
MH रत्नागिरी टोमॅटो(इतर) 2019-07-10 500 2000 1200 Quintal
MH कराड टोमॅटो(इतर) 2019-07-10 800 1500 1500 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-10 500 1500 1350 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-07-10 1800 2500 2000 Quintal
MH रत्नागिरी टोमॅटो(इतर) 2019-07-09 700 2000 1300 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-09 500 1000 850 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-09 800 1800 1300 Quintal
MH राहाता टोमॅटो(इतर) 2019-07-09 800 2200 1500 Quintal
MH जळगाव टोमॅटो(इतर) 2019-07-09 1500 2000 1600 Quintal
MH वडगावपेठ टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-09 500 1500 750 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-07-09 2755 3000 2865 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-09 2500 3000 2800 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-07-09 800 1400 1100 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-09 800 1200 1000 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-08 2500 3000 2800 Quintal
MH पुणे टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-08 500 1200 1000 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-08 600 1200 900 Quintal
MH रत्नागिरी टोमॅटो(इतर) 2019-07-08 2000 2200 2100 Quintal
MH कराड टोमॅटो(इतर) 2019-07-08 1000 1500 1500 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-08 500 1000 750 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-07-08 1800 2500 2200 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-08 1000 1700 1350 Quintal
MH श्रीरामपूर टोमॅटो(इतर) 2019-07-08 1500 2500 2000 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-07 1000 2000 1500 Quintal
MH श्रीरामपूर टोमॅटो(इतर) 2019-07-06 1500 2500 2000 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-07-06 2885 3300 3095 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-06 1500 3000 2400 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-06 300 1200 750 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-06 1200 1500 1350 Quintal
MH कराड टोमॅटो(इतर) 2019-07-06 800 1200 1200 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-06 500 1000 850 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-07-06 1500 2500 2000 Quintal
MH रत्नागिरी टोमॅटो(इतर) 2019-07-05 1500 2200 1800 Quintal
MH फलटण टोमॅटो(इतर) 2019-07-05 500 1500 1000 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-05 500 1300 1250 Quintal
MH अकलूज टोमॅटो(इतर) 2019-07-05 1800 3000 2500 Quintal
MH श्रीरामपूर टोमॅटो(इतर) 2019-07-05 1500 2500 2000 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-07-05 3260 3500 3370 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-05 2000 3000 2600 Quintal
MH पुणे टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-05 500 1200 1000 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-05 600 1200 900 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-05 1500 1700 1600 Quintal
MH पुणे टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-04 600 1200 1000 Quintal
MH पुणे (खडकी) टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-04 400 800 600 Quintal
MH पिंपरी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-04 1000 2000 1500 Quintal
MH रत्नागिरी टोमॅटो(इतर) 2019-07-04 1000 2000 1600 Quintal
MH सातारा टोमॅटो(इतर) 2019-07-04 400 600 500 Quintal
MH वाई टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-04 500 1200 1000 Quintal
MH श्रीरामपूर टोमॅटो(इतर) 2019-07-04 1500 2500 2000 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-07-04 1780 2000 1860 Quintal
MH कामठी टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-04 2000 3000 2600 Quintal
MH खेड-पुणे टोमॅटो(इतर) 2019-07-04 1000 1500 1250 Quintal
MH वडगावपेठ टोमॅटो(स्थानिक) 2019-07-03 1000 1800 1600 Quintal
MH कळमेश्वर टोमॅटो(इतर) 2019-07-03 1235 1500 1345 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : टोमॅटो

अद्याप संभंधित बातम्या नाहीत!