बाजारभाव : बटाटा (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH राहाता बटाटा (इतर) 2020-01-21 1700 1800 1750 Quintal
MH कल्याण बटाटा (इतर) 2020-01-21 1300 1700 1500 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2020-01-20 1450 1850 1625 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2020-01-20 1700 2500 2100 Quintal
MH कामठी बटाटा (इतर) 2020-01-20 2000 3000 2800 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2020-01-20 2000 2500 2400 Quintal
MH राहाता बटाटा (इतर) 2020-01-19 2000 2300 2200 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2020-01-18 1000 1800 1400 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2020-01-18 1600 2400 2000 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2020-01-17 1700 2500 2100 Quintal
MH कामठी बटाटा (इतर) 2020-01-17 2500 3000 2800 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2020-01-17 1800 2500 2200 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2020-01-16 1000 1800 1400 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2020-01-16 1500 1800 1600 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2020-01-16 1600 2400 2000 Quintal
MH सातारा बटाटा (इतर) 2020-01-16 1800 2800 2300 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2020-01-15 1600 2400 2000 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2020-01-15 1000 2200 1300 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2020-01-13 1000 1500 1250 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2020-01-13 1700 2300 2000 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2020-01-13 1500 2500 2000 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2020-01-12 1400 1600 1500 Quintal
MH राहाता बटाटा (इतर) 2020-01-12 1800 2200 2000 Quintal
MH मुरबाड बटाटा (इतर) 2020-01-11 1400 1600 1500 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2020-01-11 1000 1500 1250 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2020-01-10 1800 2200 2000 Quintal
MH कामठी बटाटा (इतर) 2020-01-10 2000 3000 2800 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2020-01-10 2000 2400 2200 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2020-01-09 1000 1500 1250 Quintal
MH चंद्रपूर बटाटा (इतर) 2020-01-09 1600 2300 2000 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2020-01-09 1900 2300 2100 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2020-01-09 2100 2600 2300 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2020-01-08 2000 2400 2200 Quintal
MH राहाता बटाटा (इतर) 2020-01-07 1900 2100 2000 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2020-01-07 2000 2400 2200 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2020-01-07 2000 2600 2200 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2020-01-06 1600 2100 1800 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2020-01-06 1800 2600 2300 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2020-01-05 2000 2400 2200 Quintal
MH सातारा बटाटा (इतर) 2020-01-05 1800 2500 2150 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2020-01-04 1800 2200 2000 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2020-01-03 1600 2200 2000 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2020-01-02 1700 2200 2000 Quintal
MH पिंपरी बटाटा (इतर) 2020-01-02 1200 1200 1200 Quintal
MH सातारा बटाटा (इतर) 2020-01-02 2000 2500 2250 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2020-01-02 1000 1500 1250 Quintal
MH चंद्रपूर बटाटा (इतर) 2020-01-02 1600 2300 2000 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2020-01-02 1800 2200 2000 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2020-01-01 1600 2200 2000 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2020-01-01 1700 2200 1950 Quintal
MH राहाता बटाटा (इतर) 2019-12-31 1800 2000 1900 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-12-31 1800 2300 2100 Quintal
MH पिंपरी बटाटा (इतर) 2019-12-31 2000 2000 2000 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-12-30 1500 2200 1800 Quintal
MH पिंपरी बटाटा (इतर) 2019-12-30 2000 2000 2000 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-12-29 1900 2200 2050 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-12-29 1800 2800 2400 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-12-27 1600 2500 2000 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-12-25 1600 2500 2000 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-12-24 1800 2500 2000 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-12-23 2000 2500 2200 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-12-22 1800 2600 2200 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-12-21 1900 2300 2100 Quintal
MH कामठी बटाटा (इतर) 2019-12-20 1000 2000 1800 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-12-20 1800 2500 2200 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-12-20 1100 2000 1500 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-12-19 1500 2400 1950 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-12-19 1800 2500 2200 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-12-18 1800 2500 2150 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-12-18 1800 2500 2200 Quintal
MH चंद्रपूर बटाटा (इतर) 2019-12-17 1200 2000 1500 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-12-16 1500 2400 1950 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-12-16 1800 2400 2200 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-12-16 1300 1300 1300 Quintal
MH राहाता बटाटा (इतर) 2019-12-15 1300 1500 1400 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-12-15 1600 2400 2000 Quintal
MH राहाता बटाटा (इतर) 2019-12-10 1300 1500 1400 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-12-10 1400 1400 1400 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-12-09 1000 1800 1400 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-12-09 1600 2200 1900 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-12-09 1400 1400 1400 Quintal
MH सातारा बटाटा (इतर) 2019-12-08 1500 2200 1850 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-12-07 1000 1500 1250 Quintal
MH कामठी बटाटा (इतर) 2019-12-07 1500 2500 2200 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-12-06 1500 1600 1550 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-12-05 1500 1800 1650 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-12-05 1300 1300 1300 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-12-04 1000 1500 1250 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-12-04 1200 2000 1600 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-12-04 1200 1300 1250 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-12-03 1300 1400 1350 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-12-02 1300 2000 1600 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-11-30 1300 1300 1300 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-11-29 1200 1200 1200 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-11-29 1500 1700 1600 Quintal
MH कल्याण बटाटा (इतर) 2019-11-29 1000 1400 1200 Quintal
MH राहाता बटाटा (इतर) 2019-11-28 1200 1500 1300 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-11-28 1500 1600 1550 Quintal
MH कामठी बटाटा (इतर) 2019-11-28 1000 2000 1800 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-11-28 1200 2000 1500 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : बटाटा

बटाटा उत्पादनात मोठी घट

बटाटा उत्पादनात मोठी घट

कृषिकिंग : बिहार आणि उत्तरप्रदेश तसेच बटाटा उत्पादक असलेल्या प्रदेशात ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे  बटाटा उत्पादनात कमालीची घट आली असून बटाटाच्या बाजारभावात किंचित वाढ झालेली आहे.  गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात ९,६३,८३० टन इतके उत्पादन झाले…

अधिक वाचा
बाजारभाव विश्लेषण : बटाटा

बाजारभाव विश्लेषण : बटाटा

कृषिकिंग :१६-१७ व्या शतकाच्या उत्तरार्ध पोर्तुगाल मधून भारतात बटाटा आला. पण आज बटाटा उत्पादक देश म्हणून भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. भारतात सन २०१८ मध्ये २२,५५८ दशलक्ष टन एवढे बटाटा उत्पादन झाले होते. १९६० ते २००० च्या…

अधिक वाचा