बाजारभाव : बटाटा (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-09-16 1000 1500 1200 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-09-16 1200 1300 1250 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-09-16 1000 1300 1200 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-09-16 800 1000 900 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-09-16 900 1350 1100 Quintal
MH राहाता बटाटा (इतर) 2019-09-15 1000 1100 1050 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-09-15 900 1500 1200 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-09-14 900 1300 1100 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-09-14 1200 1300 1250 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-09-14 1000 1300 1200 Quintal
MH कामठी बटाटा (इतर) 2019-09-13 1000 1500 1300 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-09-13 1100 1300 1200 Quintal
MH कल्याण बटाटा (इतर) 2019-09-13 800 1000 900 Quintal
MH राहाता बटाटा (इतर) 2019-09-12 1000 1100 1050 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-09-12 900 1200 1050 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-09-11 800 1600 1200 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-09-11 1200 1300 1250 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-09-11 1100 1300 1200 Quintal
MH राहाता बटाटा (इतर) 2019-09-10 1000 1100 1050 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-09-10 800 1400 1000 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-09-10 1200 1300 1250 Quintal
MH अहमदनगर बटाटा (इतर) 2019-09-09 700 1100 900 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-09-09 900 1400 1100 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-09-09 1200 1300 1200 Quintal
MH राहाता बटाटा (इतर) 2019-09-08 1000 1100 1050 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-09-08 1050 1300 1100 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-09-07 1200 1300 1250 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-09-07 1000 1200 1100 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-09-07 600 800 700 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-09-06 1000 1100 1050 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-09-06 800 1500 1200 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-09-06 1200 1300 1250 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-09-06 1100 1300 1200 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-09-05 700 1400 1100 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-09-04 1000 1200 1100 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-09-04 800 1400 1100 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-09-04 1200 1300 1250 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-09-03 800 1400 1000 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-09-02 1200 1300 1200 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-09-01 1000 1500 1500 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-08-31 800 1000 900 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-08-31 1200 1300 1250 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-08-31 800 900 850 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-08-31 1000 1300 1100 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-08-30 1000 1300 1200 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-08-30 900 1600 1250 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-08-30 700 1300 1100 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-08-30 1200 1300 1250 Quintal
MH राहाता बटाटा (इतर) 2019-08-29 1000 1500 1100 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-08-29 800 1000 900 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-08-29 700 1300 1200 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-08-29 1200 1300 1250 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-08-28 800 1000 900 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-08-28 800 1300 1200 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-08-28 1200 1300 1250 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-08-28 1100 1400 1200 Quintal
MH अहमदनगर बटाटा (इतर) 2019-08-27 700 1100 900 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-08-27 1200 1300 1250 Quintal
MH जळगाव बटाटा (इतर) 2019-08-26 550 1200 875 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-08-26 1200 1300 1250 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-08-26 1100 1300 1200 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-08-26 800 1000 900 Quintal
MH कल्याण बटाटा (इतर) 2019-08-26 800 1000 900 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-08-25 900 1200 1050 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-08-24 950 1100 1025 Quintal
MH जळगाव बटाटा (इतर) 2019-08-24 600 1225 925 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-08-24 1200 1300 1250 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-08-24 1000 1200 1100 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-08-23 800 1000 900 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-08-23 800 1600 1200 Quintal
MH कामठी बटाटा (इतर) 2019-08-23 1000 1800 1500 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-08-23 1200 1300 1250 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-08-23 1000 1200 1100 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-08-22 900 1200 1050 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-08-22 800 1000 900 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-08-22 800 1400 1300 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-08-22 1200 1300 1250 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-08-21 800 1600 1200 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-08-21 1200 1300 1250 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-08-21 1000 1200 1100 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-08-20 900 1200 1050 Quintal
MH जळगाव बटाटा (इतर) 2019-08-20 800 1050 900 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-08-20 800 1600 1200 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-08-20 900 1400 1300 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-08-20 1200 1300 1250 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-08-19 900 1100 1000 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-08-19 900 1400 1300 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-08-19 1000 1200 1100 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-08-17 1200 1400 1300 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-08-17 1000 1200 1000 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-08-16 800 1500 1150 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-08-16 950 1100 1000 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-08-16 1200 1200 1200 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-08-16 1000 1200 1100 Quintal
MH राहाता बटाटा (इतर) 2019-08-15 1000 1600 1200 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-08-15 900 1000 950 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-08-14 800 1000 900 Quintal
MH खेड-पुणे बटाटा (इतर) 2019-08-14 700 1200 1000 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-08-14 800 1400 1200 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-08-14 1000 1300 1150 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : बटाटा

अद्याप संभंधित बातम्या नाहीत!