बाजारभाव : डाळिंब (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH राहाता डाळिंब(इतर) 2020-01-21 250 6000 5000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2020-01-21 4500 7500 6000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2020-01-20 4000 7000 5500 Quintal
MH राहाता डाळिंब(इतर) 2020-01-19 250 6500 5000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2020-01-18 4000 7000 5500 Quintal
MH राहाता डाळिंब(इतर) 2020-01-17 250 7000 5000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2020-01-17 4100 7100 5600 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2020-01-16 4000 7000 5500 Quintal
MH सांगोला डाळिंब(इतर) 2020-01-16 1100 4500 2700 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2020-01-15 4000 7000 5500 Quintal
MH पंढरपूर डाळिंब(इतर) 2020-01-15 500 6000 3000 Quintal
MH राहाता डाळिंब(इतर) 2020-01-13 250 7000 3000 Quintal
MH राहाता डाळिंब(इतर) 2020-01-12 250 6700 5000 Quintal
MH सांगोला डाळिंब(इतर) 2020-01-11 1000 4000 2500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2020-01-10 4500 6500 5500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2020-01-09 4500 6500 5500 Quintal
MH सांगोला डाळिंब(इतर) 2020-01-09 700 4500 2600 Quintal
MH राहाता डाळिंब(इतर) 2020-01-08 250 7000 3000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2020-01-08 4300 6800 5550 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2020-01-07 4200 6700 5450 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2020-01-06 4500 7000 5750 Quintal
MH सांगोला डाळिंब(इतर) 2020-01-02 900 4200 2600 Quintal
MH पंढरपूर डाळिंब(इतर) 2020-01-01 1000 5500 3000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2020-01-01 4000 7000 5500 Quintal
MH राहाता डाळिंब(इतर) 2019-12-29 250 6000 4500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2019-12-21 4500 7000 5750 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2019-12-20 4500 7200 5850 Quintal
MH नागपूर डाळिंब(इतर) 2019-12-20 2000 6000 5000 Quintal
MH सांगोला डाळिंब(इतर) 2019-12-20 1000 4500 2700 Quintal
MH राहाता डाळिंब(इतर) 2019-12-19 250 8000 3500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2019-12-19 4500 7000 5750 Quintal
MH राहाता डाळिंब(इतर) 2019-12-18 250 9000 4000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2019-12-18 4500 6500 5500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2019-12-16 4000 7500 5750 Quintal
MH राहाता डाळिंब(इतर) 2019-12-10 250 8000 5500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2019-12-07 4000 7000 5500 Quintal
MH राहाता डाळिंब(इतर) 2019-12-05 250 8500 4000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2019-12-04 4000 7500 5750 Quintal
MH राहाता डाळिंब(इतर) 2019-12-02 250 9000 4000 Quintal
MH राहाता डाळिंब(इतर) 2019-12-01 250 8500 4500 Quintal
MH कोपरगाव डाळिंब(इतर) 2019-11-30 500 7250 3500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2019-11-30 4000 7500 5750 Quintal
MH कोपरगाव डाळिंब(इतर) 2019-11-29 500 4250 3500 Quintal
MH कोपरगाव डाळिंब(इतर) 2019-11-28 500 7625 4750 Quintal
MH राहाता डाळिंब(इतर) 2019-11-28 250 9500 6000 Quintal
MH नागपूर डाळिंब(इतर) 2019-11-28 2000 7000 5750 Quintal
MH कोपरगाव डाळिंब(इतर) 2019-11-27 400 7500 5000 Quintal
MH राहाता डाळिंब(इतर) 2019-11-27 250 9000 4000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2019-11-27 4000 8000 6000 Quintal
MH नागपूर डाळिंब(इतर) 2019-11-27 2000 7000 5750 Quintal
MH कोपरगाव डाळिंब(इतर) 2019-11-26 1500 7500 5000 Quintal
MH कोपरगाव डाळिंब(इतर) 2019-11-24 625 5555 3500 Quintal
MH राहाता डाळिंब(इतर) 2019-11-20 250 10000 4000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2019-11-20 4500 8500 6500 Quintal
MH कराड डाळिंब(इतर) 2019-11-19 2000 2500 2500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2019-11-18 4500 7800 6150 Quintal
MH सोलापूर डाळिंब(इतर) 2019-11-17 700 8000 2700 Quintal
MH नागपूर डाळिंब(इतर) 2019-11-17 3000 7000 6000 Quintal
MH राहाता डाळिंब(इतर) 2019-11-17 250 11000 4500 Quintal
MH संगमनेर डाळिंब(इतर) 2019-11-17 600 6500 3500 Quintal
MH नाशिक डाळिंब(इतर) 2019-11-17 500 9500 5250 Quintal
MH जुन्नर (अलेफाटा) डाळिंब(इतर) 2019-11-17 2500 12500 7500 Quintal
MH चंद्रपूर डाळिंब(इतर) 2019-11-17 2000 6000 4000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2019-11-17 4500 7800 6150 Quintal
MH पंढरपूर डाळिंब(इतर) 2019-11-17 500 8600 3000 Quintal
MH सांगोला डाळिंब(इतर) 2019-11-17 1000 6000 3500 Quintal
MH नागपूर डाळिंब(इतर) 2019-11-16 3000 7000 6000 Quintal
MH राहाता डाळिंब(इतर) 2019-11-16 250 11000 4500 Quintal
MH संगमनेर डाळिंब(इतर) 2019-11-16 600 6500 3500 Quintal
MH नाशिक डाळिंब(इतर) 2019-11-16 500 9500 5250 Quintal
MH जुन्नर (अलेफाटा) डाळिंब(इतर) 2019-11-16 2500 12500 7500 Quintal
MH चंद्रपूर डाळिंब(इतर) 2019-11-16 2000 6000 4000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2019-11-16 4500 7800 6150 Quintal
MH पंढरपूर डाळिंब(इतर) 2019-11-16 500 8600 3000 Quintal
MH सांगोला डाळिंब(इतर) 2019-11-16 1000 6000 3500 Quintal
MH सोलापूर डाळिंब(इतर) 2019-11-16 700 8000 2700 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2019-11-15 4500 7800 6150 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2019-11-11 4000 7800 5900 Quintal
MH नागपूर डाळिंब(इतर) 2019-11-11 3000 8000 6750 Quintal
MH पिंपळगाव डाळिंब(इतर) 2019-11-11 250 8300 5250 Quintal
MH कोपरगाव डाळिंब(इतर) 2019-11-11 750 5000 3750 Quintal
MH राहाता डाळिंब(इतर) 2019-11-11 250 10500 5000 Quintal
MH संगमनेर डाळिंब(इतर) 2019-11-11 600 7500 4100 Quintal
MH सांगोला डाळिंब(इतर) 2019-11-11 1000 8000 4500 Quintal
MH सोलापूर डाळिंब(इतर) 2019-11-11 600 10000 3800 Quintal
MH नागपूर डाळिंब(इतर) 2019-11-10 3000 8000 6750 Quintal
MH पिंपळगाव डाळिंब(इतर) 2019-11-10 250 8300 5250 Quintal
MH कोपरगाव डाळिंब(इतर) 2019-11-10 750 5000 3750 Quintal
MH राहाता डाळिंब(इतर) 2019-11-10 250 10500 5000 Quintal
MH संगमनेर डाळिंब(इतर) 2019-11-10 600 7500 4100 Quintal
MH सांगोला डाळिंब(इतर) 2019-11-10 1000 8000 4500 Quintal
MH सोलापूर डाळिंब(इतर) 2019-11-10 600 10000 3800 Quintal
MH फ्रूट मार्केट डाळिंब(इतर) 2019-11-10 4000 7800 5900 Quintal
MH नागपूर डाळिंब(इतर) 2019-11-09 3000 8000 6750 Quintal
MH पिंपळगाव डाळिंब(इतर) 2019-11-09 250 8300 5250 Quintal
MH कोपरगाव डाळिंब(इतर) 2019-11-09 750 5000 3750 Quintal
MH राहाता डाळिंब(इतर) 2019-11-09 250 10500 5000 Quintal
MH संगमनेर डाळिंब(इतर) 2019-11-09 600 7500 4100 Quintal
MH सांगोला डाळिंब(इतर) 2019-11-09 1000 8000 4500 Quintal
MH सोलापूर डाळिंब(इतर) 2019-11-09 600 10000 3800 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : डाळिंब

डाळिंबाच्या आवकेत वाढ: भावात घसरण

डाळिंबाच्या आवकेत वाढ: भावात घसरण

कृषिकिंग : सप्टेंबर ऑक्टोबर महिन्यामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाजारात डाळिंबाची आवक कमी होती. चालू महिन्यांमध्ये अनुकूल वातावरण आणि पावसाने दिलेल्या उघडीप यामुळे डाळींबाच्या बाग छाटणीची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेली आहेत, याचा परिणाम बाजारापेठेवर झाला असून…

अधिक वाचा
डाळिंबाचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता

डाळिंबाचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता

कृषिकिंग : जगातील उष्णकटिबंधीय भागात डाळिंबाचे उत्पादन घेतले जाते. भारतात २,४६,००० हेक्टर क्षेत्र डाळिंबाच्या लागवडीखाली आहे. २०१८ -१९ या मागील वर्षी देशात २८,६५,००० टन इतके डाळिंबाचे उत्पादन झाले आहे. डाळिंब उत्पादनात महाराष्ट्र आघाडीवरील राज्य असून…

अधिक वाचा