बाजारभाव : हरभरा (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-12-09 5600 6200 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-12-06 5600 6200 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-11-25 5600 6200 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-11-17 5800 6400 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-11-16 5800 6400 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-11-15 5800 6400 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-11-11 5700 6200 5900 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-11-10 5700 6200 5900 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-11-09 5700 6200 5900 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-11-08 5700 6200 5900 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-11-07 5700 6200 5900 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-10-24 5400 5800 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-10-17 5400 5800 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-10-15 5400 5800 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-10-05 5400 5800 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-08-31 5500 5900 5700 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-08-30 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-08-29 5500 5900 5700 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-08-28 5500 5900 5700 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-08-22 5500 5900 5700 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-08-19 5400 5800 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-08-07 5400 5800 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-08-06 5400 5800 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-07-26 5400 5800 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-07-22 5400 5800 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-07-10 5600 6000 5800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-06-27 5600 6000 5800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-06-21 5600 6200 5900 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-06-06 5600 6200 5900 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-05-30 5700 6300 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-05-28 5700 6300 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-05-16 5700 6300 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-05-15 5700 6300 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-05-14 5700 6300 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-05-09 5500 6500 5700 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-05-08 5500 6500 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-05-03 5500 6500 5700 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-05-02 5500 6500 5700 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-04-12 5300 6200 5500 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-04-11 5100 6300 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-04-10 5100 6300 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-04-05 5100 6300 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-04-04 5100 6300 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-04-01 5100 6300 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-03-30 5100 6300 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-03-27 5100 6300 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-03-22 5100 6300 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-03-19 5100 6300 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-03-14 5300 6500 5800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-03-12 5300 6500 5800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-02-26 5400 6600 5900 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-02-21 5500 6500 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-02-12 5500 6500 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-02-08 5500 6500 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-02-04 5500 6500 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-02-02 5500 6500 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-01-29 5500 6500 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-01-25 5600 6500 6100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-01-22 5600 6500 6100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-01-21 5600 6500 6100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-01-09 5800 6300 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-01-08 5800 6300 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-01-02 5800 6300 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-12-19 5700 6200 5800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-12-18 5700 6200 5800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-12-17 5700 6200 5800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-12-15 5700 6200 5800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-12-14 5700 6200 5800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-12-13 5700 6200 5800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-11-19 5300 5700 5500 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-11-05 5100 5500 5300 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-10-29 5100 5500 5300 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-10-23 5000 5400 5200 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-10-19 5000 5400 5200 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-10-09 4800 5200 5000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-10-08 4800 5200 5000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-09-29 4800 5200 5000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-09-26 4800 5200 5000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-09-18 4900 5400 5200 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-09-15 4900 5400 5200 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-09-11 5000 5500 5300 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-09-10 5000 5500 5300 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-09-07 5000 5500 5300 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-31 5000 5400 5200 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-30 5000 5400 5200 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-29 5000 5400 5200 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-28 5000 5400 5200 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-27 5000 5400 5200 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-25 4900 5300 5100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-24 4900 5300 5100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-23 4900 5300 5100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-22 4900 5300 5100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-21 4900 5300 5100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-20 4900 5300 5100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-19 4900 5300 5100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-18 4900 5300 5100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-17 4800 5200 5000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-16 4800 5200 5000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-15 4800 5200 5000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-14 4800 5200 5000 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : हरभरा

हरभरा पिकाची लागवड २० टक्के वाढण्याची शक्यता

हरभरा पिकाची लागवड २० टक्के वाढण्याची शक्यता

कृषिकिंग : राज्यात यंदा रब्बी हरभरा पिकाचा पेरा वाढणार असून हरभरा लागवडी मध्ये २०%  वाढ होईल, असे तज्ञांचे मत आहे. राज्यात दरवर्षी ५५ ते ५६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर रब्बीचा पेरा होतो. या मध्ये ज्वारीचा पेरा…

अधिक वाचा
हरभरा  लागवडीस उशीर ; उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता

हरभरा लागवडीस उशीर ; उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता

कृषिकिंग : देशामध्ये लांबलेल्या मान्सूनमुळे हरभरा आणि इतर रब्बी पिके लागवडीस उशीर होत आहे. चालू असलेला उभ्या पिकांचे खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे. ऑक्टोबर महिना संपत आला आहे, दिवाळीचे दिवस आले तरीही तसेच देशातील…

अधिक वाचा