बाजारभाव : केळी (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-11-15 320 650 410 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-11-11 450 550 525 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-11-11 300 650 400 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-11-10 450 550 525 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-11-10 300 650 400 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-11-09 450 550 525 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-11-09 300 650 400 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-11-08 300 650 400 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-11-08 450 550 525 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-11-07 450 550 525 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-11-07 300 650 400 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-10-23 250 400 375 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-10-17 2000 3000 2500 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-10-04 450 550 525 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-09-30 350 700 525 Quintal
MH यावल केळी (इतर) 2019-09-25 960 1460 1340 Quintal
MH यावल केळी (इतर) 2019-09-23 960 1460 1340 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-08-28 450 550 525 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-08-16 450 550 525 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-07-26 450 550 525 Quintal
MH नाशिक केळी (खानदेश) 2019-07-23 500 1100 800 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-07-20 450 550 525 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-07-11 450 550 525 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-07-09 350 450 400 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-07-05 450 550 525 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-06-28 450 550 525 Quintal
MH अकलूज केळी (खानदेश) 2019-06-27 300 750 650 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-06-20 450 550 525 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-05-16 200 500 300 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-05-10 450 550 525 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-05-08 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-05-06 700 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-05-02 700 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-04-30 800 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-04-29 700 1000 1000 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-04-27 200 525 325 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-04-25 700 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-04-24 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-04-24 700 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-04-20 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-04-18 700 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-04-15 600 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-04-11 1000 1200 1200 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-04-04 800 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-04-02 700 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-03-30 700 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-03-28 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-03-28 800 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (इतर) 2019-03-27 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-03-27 700 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-03-26 600 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-03-25 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-03-25 700 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-03-23 700 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-03-21 800 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-03-13 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-03-13 700 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-03-12 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-03-12 700 1000 1000 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-03-12 250 500 350 Quintal
MH यावल केळी (इतर) 2019-03-12 500 986 906 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-03-07 700 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-03-01 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-02-25 700 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-02-22 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-02-16 700 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-02-15 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-02-13 700 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-02-08 450 550 525 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-02-07 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-02-06 1000 1400 1400 Quintal
MH कल्याण केळी (इतर) 2019-02-06 1000 1500 1250 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-02-05 250 550 350 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-02-04 450 550 525 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-02-02 225 3000 2000 Quintal
MH पंढरपूर केळी (इतर) 2019-02-02 460 650 500 Quintal
MH सोलापूर केळी (इतर) 2019-02-02 200 450 400 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-02-02 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-02-02 700 1200 1200 Quintal
MH नाशिक केळी (खानदेश) 2019-02-02 500 1100 850 Quintal
MH चंद्रपूर केळी (इतर) 2019-02-02 1000 1500 1200 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-01-22 700 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-01-21 700 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-01-20 700 900 900 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-01-19 700 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-01-19 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-01-15 700 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-01-12 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-01-07 700 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-01-05 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-01-05 700 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-01-02 700 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-01-01 700 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2018-12-31 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2018-12-31 700 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2018-12-26 800 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2018-12-22 450 550 525 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2018-12-20 450 550 525 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2018-12-19 450 550 525 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2018-12-18 450 550 525 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : केळी

कमी आवक झाल्याने  केळीच्या दरात  किंचित सुधारणा

कमी आवक झाल्याने केळीच्या दरात किंचित सुधारणा

कृषिकिंग : बाजारात केळीची आवक कमी झाल्याने केळीच्या बाजारभावात वाढ दिसून आली.  जळगाव मार्केट मध्ये २३ ऑक्टोबर रोजी  गेल्या चार दिवसाच्या तुलनेत आज बाजारभाव वाढलेले दिसून आले. दरात क्विंटल मागे  ४० ते ५० रुपयांची वाढ…

अधिक वाचा
केळीच्या दरात मोठी घसरण

केळीच्या दरात मोठी घसरण

कृषिकिंग, बऱ्हाणपूर : उत्तर भारतातून घटलेली मागणी आणि वाढलेली आवक यामुळे केळीचे दर घसरले आहेत. खानदेशातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये रमजानच्या काळात प्रतिक्विंटल 1400 रूपयांच्या घरात असणारे केळीचे दर आता 900 ते 1000 रूपयांवर उतरले आहेत. बाजारसमितीने…

अधिक वाचा