बाजारभाव : केळी (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-12-20 450 550 525 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-11-28 450 550 525 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-11-27 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-11-19 1100 1500 1500 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-11-17 450 550 525 Quintal
MH नाशिक केळी (खानदेश) 2019-11-17 500 1000 800 Quintal
MH चंद्रपूर केळी (इतर) 2019-11-17 500 2100 2000 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-11-17 320 650 410 Quintal
MH यावल केळी (इतर) 2019-11-17 1035 1530 1480 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-11-16 450 550 525 Quintal
MH नाशिक केळी (खानदेश) 2019-11-16 500 1000 800 Quintal
MH चंद्रपूर केळी (इतर) 2019-11-16 500 2100 2000 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-11-16 320 650 410 Quintal
MH यावल केळी (इतर) 2019-11-16 1035 1530 1480 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-11-15 320 650 410 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-11-11 450 550 525 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-11-11 300 650 400 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-11-10 450 550 525 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-11-10 300 650 400 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-11-09 450 550 525 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-11-09 300 650 400 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-11-08 300 650 400 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-11-08 450 550 525 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-11-07 450 550 525 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-11-07 300 650 400 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-10-23 250 400 375 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-10-17 2000 3000 2500 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-10-04 450 550 525 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-09-30 350 700 525 Quintal
MH यावल केळी (इतर) 2019-09-25 960 1460 1340 Quintal
MH यावल केळी (इतर) 2019-09-23 960 1460 1340 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-08-28 450 550 525 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-08-16 450 550 525 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-07-26 450 550 525 Quintal
MH नाशिक केळी (खानदेश) 2019-07-23 500 1100 800 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-07-20 450 550 525 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-07-11 450 550 525 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-07-09 350 450 400 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-07-05 450 550 525 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-06-28 450 550 525 Quintal
MH अकलूज केळी (खानदेश) 2019-06-27 300 750 650 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-06-20 450 550 525 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-05-16 200 500 300 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-05-10 450 550 525 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-05-08 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-05-06 700 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-05-02 700 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-04-30 800 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-04-29 700 1000 1000 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-04-27 200 525 325 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-04-25 700 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-04-24 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-04-24 700 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-04-20 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-04-18 700 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-04-15 600 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-04-11 1000 1200 1200 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-04-04 800 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-04-02 700 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-03-30 700 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-03-28 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-03-28 800 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (इतर) 2019-03-27 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-03-27 700 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-03-26 600 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-03-25 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-03-25 700 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-03-23 700 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-03-21 800 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-03-13 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-03-13 700 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-03-12 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-03-12 700 1000 1000 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-03-12 250 500 350 Quintal
MH यावल केळी (इतर) 2019-03-12 500 986 906 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-03-07 700 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-03-01 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-02-25 700 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-02-22 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-02-16 700 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-02-15 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-02-13 700 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-02-08 450 550 525 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-02-07 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-02-06 1000 1400 1400 Quintal
MH कल्याण केळी (इतर) 2019-02-06 1000 1500 1250 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-02-05 250 550 350 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-02-04 450 550 525 Quintal
MH जळगाव केळी (खानदेश) 2019-02-02 225 3000 2000 Quintal
MH पंढरपूर केळी (इतर) 2019-02-02 460 650 500 Quintal
MH सोलापूर केळी (इतर) 2019-02-02 200 450 400 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-02-02 450 550 525 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-02-02 700 1200 1200 Quintal
MH नाशिक केळी (खानदेश) 2019-02-02 500 1100 850 Quintal
MH चंद्रपूर केळी (इतर) 2019-02-02 1000 1500 1200 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-01-22 700 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-01-21 700 1000 1000 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-01-20 700 900 900 Quintal
MH कराड केळी (इतर) 2019-01-19 700 1000 1000 Quintal
MH नागपूर केळी (खानदेश) 2019-01-19 450 550 525 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : केळी

वाढत्या थंडीचा केळीवर परिणाम

वाढत्या थंडीचा केळीवर परिणाम

कृषिकिंग – जळगाव जिल्ह्यात गेल्या पंधरा दिवसांपासून थंडीचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे केळी निसवण्याच्या (कापणीयोग्य होण्याच्या) प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले असून, कापणीयोग्य केळीचे प्रमाण १० टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरले आहे. एरवी हंगामात तीनशे ते चारशे ट्रक भरून…

अधिक वाचा
केळी ऊत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात

केळी ऊत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात

वर्धा | केळी उत्पादनातील नफा पाहून अनेक शेतकरी केळी उत्पादनाकडे वळले खरे, पण केळीच्या दराबाबतच्या अपेक्षा फोल ठरल्या आहेत. सध्या दर पडल्यामुळे केळी उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. बाजारात केळीचा दर चढताच असला तरी घाऊक…

अधिक वाचा
केळी निर्यातीचे आंध्रप्रदेश रोल मॉडेल, २ वर्षात ७५ पटीने वाढ

केळी निर्यातीचे आंध्रप्रदेश रोल मॉडेल, २ वर्षात ७५ पटीने वाढ

कृषिकिंग : महाराष्ट्र शेजारील आंध्रप्रदेश राज्यातून केळीच्या निर्यातीत दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून, त्यामध्ये 75 पट वाढ झाली आहे. साल २०१७ मध्ये केळीची २६६ मेट्रिक टन पासून, २०१८ मध्ये निर्यात १८५०० मेट्रिक टन…

अधिक वाचा
कमी आवक झाल्याने  केळीच्या दरात  किंचित सुधारणा

कमी आवक झाल्याने केळीच्या दरात किंचित सुधारणा

कृषिकिंग : बाजारात केळीची आवक कमी झाल्याने केळीच्या बाजारभावात वाढ दिसून आली.  जळगाव मार्केट मध्ये २३ ऑक्टोबर रोजी  गेल्या चार दिवसाच्या तुलनेत आज बाजारभाव वाढलेले दिसून आले. दरात क्विंटल मागे  ४० ते ५० रुपयांची वाढ…

अधिक वाचा