शासन निर्णय: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न समन्वयक मंत्री यांची नियुक्ती करणेबाबत

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न समन्वयक मंत्री (Nodal Minister) यांची नियुक्ती करणेबाबत :
GR-13-janewari-2

कृषी उन्नती योजने अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्ग साठी ३८५५.१९४ लाख रूपयांचा निधी वितरीत करण्याबाबत
बीज प्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवणुक गोदामांची उभारणी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत व निध...
कर्जमाफीवरुन शेतकरी संतप्त
सातबारा ऊताऱ्याच्या 'धंद्या'वर बंदी
शासन निर्णय : महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना
GR_भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी ५१ कोटी ५६ लाखांच्या निधीला मान्यता देण्याबाबत
GR_आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांना मदत करण्याबाबत...
GR_ सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषीविषयक व यंत्रमागविषयक प्रशुल्क क...
Read Previous

बारामतीत १६ पासून ‘कृषिक २०२०’ कृषी प्रदर्शनाला प्रारंभ

Read Next

मक्याच्या बाजारभावात किंचित घट तर कांद्याचे भाव १५०० ते ४००० रुपयांवर स्थिर