शासन निर्णय : उसामधील कडधान्य आंतरपीक पद्धितीस चालना देण्यासाठी ६७ लाख रुपयांचा निधी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरित

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-व्यापारी पिके अंतर्गत सन 2019-20 मध्ये ऊसामधील कडधान्य आंतरपिक पध्दतीस चालना देण्याकरिता रु.67.50 लाख निधी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत करण्याबाबत.
GR

कृषी उन्नती योजने अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्ग साठी ३८५५.१९४ लाख रूपयांचा निधी वितरीत करण्याबाबत
शासन निर्णय: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न समन्वयक मंत्री यांची नियुक्ती करणेबाबत
बीज प्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवणुक गोदामांची उभारणी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत व निध...
कर्जमाफीवरुन शेतकरी संतप्त
सातबारा ऊताऱ्याच्या 'धंद्या'वर बंदी
शासन निर्णय : महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना
GR_भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी ५१ कोटी ५६ लाखांच्या निधीला मान्यता देण्याबाबत
GR_आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांना मदत करण्याबाबत...
GR_ सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषीविषयक व यंत्रमागविषयक प्रशुल्क क...
Read Previous

शेतकरी पुत्राची ‘सीए’ पदाला गवसणी

Read Next

यवतमाळमध्ये विष प्राशन करुन उपसरपंचांची आत्महत्या