बीज प्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवणुक गोदामांची उभारणी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत व निधी वितरीत करण्याबाबत.

बियाणे व लागवड साहित्य उप अभियान (एसएमएसपी) या केंद्र पुरस्कृत अभियानांतर्गत सन 2019-20 करिता बीज प्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवणुक गोदामांची उभारणी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत व निधी वितरीत करण्याबाबत.

खाली दिलेल्या लिंक वरुन शासन निर्णय डाऊनलोड करा

https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202001131509363

PDF Embedder requires a url attribute
Read Previous

मराठवाडा दुष्काळमुक्त करा- शरद पवार

Read Next

बारामतीत १६ पासून ‘कृषिक २०२०’ कृषी प्रदर्शनाला प्रारंभ