असे करा रांगडा कांद्यावरील फुलकिडे व पानावरील रोगांचे नियंत्रण

रांगडा कांद्याच्या उभ्या पिकाकरीता
१) पुनर्लागणीनंतर ४५,६० आणि ७५ दिवसांनी सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची ५ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात फवारणी करावी.
२) कीड व रोग यांच्या नियंत्रणाकरिता आवश्यकतेनुसार कार्बोसल्फान २ मि.ली. अधिक ट्रायसायक्लॅझोल १ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात फवारण्याची शिफारस आहे.
३) वरील फवारणीच्या १५ दिवसानंतर प्रोफेनोफॉस १ मि.ली. अधिक हेक्साकोनॅझोल १ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात आवश्यकतेनुसार फवारणी करावी.
४) वरील फवारणीनंतर सुद्धा फुलकिडे व पानांवरील रोग यांचा बंदोबस्त न झाल्यास १५ दिवसांनी फिप्रोनील १ मि.ली. अधिक प्रोपिकोनॅझोल १ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात फवारणी करावी.
५) पुनर्लागणीनंतर ११०-११५ दिवसांपर्यंत आवश्यकतेनसार पाणी द्यावे. काढणीच्या १० दिवसांपूर्वी पाणी देणे बंद करावे.

-डॉ. शैलेन्द्र गाडगे,डॉ.ए.थंगासामी,डॉ.मेजर सिंह
भाकृअनुप-कांदा व लसूण संशोधन संचालनालय, राजगुरूनगर,पुणे.

स्त्रोत: कृषिकिंग द्वैमासिक डिसेंबर २०१७ जानेवारी २०१८

Read Previous

शेळीपालनात निरीक्षणाचे महत्व

Read Next

पशूंच्या आहारात सोयाबीनचा वापर